Home > PRODUKTY > Systemy klejenia parkietow
Murexin AG

Żywica epoksydowa 2K EP 170 Feuchtigkeitssperre 2K EP 170 

Bezrozpuszczalnikowa, niskoemisyjna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do odcinania wilgoci szczątkowej w jastrychach i betonie. Utwardza się bezskurczowo. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania w celu odcięcia wilgoci szczątkowej do 7% CM oraz po wymieszaniu z piaskiem kwarcowym do wykonywania zaprawy epoksydowej. 

 

Zużycie: w zalezności od zastosowania: ok. 0,2 - 0,6 kg/m²
odcięcie wilgoci szczątkowej: min. 0,45 kg/m²
zaprawa epoksydowa: ok. 0,3 kg/m²/mm grubości warstwy

Info-Box

Karta Techniczna 
Karta Charakterystyki
     - Komponent A 
     - Komponent B  


4,5 kg EH komplet  
3 kg BLE 1 szt., 1 pal.=80 szt., komp. A 1 5884
1,5 kg BKA 1 szt., 1 pal.=198 szt., komp. B 1 5885
       
12 kg EH komplet  
8 kg BLE 1 szt., 1 pal.=33 szt., komp. A 1 5889
4 kg BLE 1 szt., 1 pal.=80 szt., komp. B 1 5890
       
30 kg EH komplet  
20 kg BLE 1 szt., 1 pal.=16 szt., komp. A 1 5886
10 kg BLE 1 szt., 1 pal.=42 szt., komp. B 1 5887