Home > PRODUKTY > Systemy klejenia parkietow
Murexin AG
 
Szybkowiążąca posadzka cementowa PC 100 Express

Szybkoschnąca, szybkowiążąca, mineralna, mrozoodporna zaprawa cementowa do wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 20 mm do 65 mm (w przypadku jastrychów zespolonych) lub od 40 mm do 80 mm (dla jastrychów pływających). Posiada obniżony skurcz i charakteryzuje się szybkim spadkiem wilgotności oraz wysoką przewodnością cieplną. Po ok. 8 godzinach może być obciążana ruchem pieszym, a po 24 godz. można kleić na podłożu okładziny ceramiczne. Przeznaczona do wylewania ręcznego i maszynowego. Wytrzymałość na ściskanie po 24 godz.: > 20 N/mm² Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach.: > 40 N/mm² Wilgotność po 24 godz.: ≤ 2,5% Wilgotność po 2 dniach: ≤ 1,5%


Zużycie: ok. 19 kg /1m² /1cm grubości warstwy

   
Info-Box
 Karta Techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki
Atest higieniczny
25 kg PS 1 szt.,1 paleta = 48 szt. 12481