Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
 
Posadzka przemysłowa FMI 50

FMI 50 łączy w sobie właściwości masy samopoziomującej oraz ostatecznej warstwy użytkowej posadzki przemysłowej. Może być stosowana zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Po wymieszaniu z wodą uzyskuje się płynną zaprawę, która może być rozkładana ręcznie lub maszynowo. Szczególnie zalecana jest do wykonywania posadzek przemysłowych poddawanych dużym obciążeniom mechanicznym, posadzek w centrach handlowych, biurowcach, halach wystawowych oraz powierzchniach, po których poruszają się pojazdy na kołach gumowych np.: parkingi wielopoziomowe, garaże, miejsca postojowe. FMI 50 posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną, może służyć jako ostateczna warstwa użytkowa. Grubość warstwy od 3 do 50 mm.

 Wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 N/mm²
 Wytrzymałość na zginanie ≥ 10 N/mm²

Spełnia klasę ekspozycji XM 3 wg PN-EN 206-1  

  Zużycie:ok. 1,7 kg/m²/1 mm grubości
Info-Box

Karta Techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta Charakterystyki
Atest higieniczny

25 kg PS 1 szt., 1 pal.=48 szt. 9002689114291
1 1429