Home > PRODUKTY > Technika klejenia płytek i kamienia
Murexin AG

Szybkowiążąca zaprawa klejowa KMS 61
Elastyczna, szybkowiążąca, modyfikowana wysokiej jakości polimerami, hydraulicznie wiążąca, tiksotropowa, wodo- i mrozoodporna, cienkowarstwowa zaprawa klejąca do okładzin ceramicznych. Powierzchnie ceramiczne już po 6 godzinach od ułożenia mogą być spoinowane. Zaprawa zalecana do płytek o wymiarach maksymalnych 40x40 cm. Zaprawa przeznaczona do klejenia okładzin ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, np. tarasach, balkonach, w pomieszczeniach mokrych, łazienkach. Może być stosowana na ogrzewaniu podłogowym.
  Zużycie: ok. 1,9÷4,7 kg/m² (w zależności od rodzaju podłoża i rodzaju płytki)
Czas otwarty: ok. 20 min.
Grubość warstwy: 3÷10 mm
Spoinowanie: po ok. 6 godz. w zależności od wielkości płytek i warunków klimatycznych
Możliwość wejścia: po ok. 4 godz.
Pełne obciążenie: po ok. 7 dniach
Info-Box

 Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
Deklaracja właściwości użytkowych
Atest higieniczny

25 kg PS 1 szt., 1 pal.=48 szt. 124861P