Home > PRODUKTY > Systemy klejenia parkietow
Murexin AG
  
Zaprawa betonowa PC 25

Gotowa, fabrycznie mieszana zaprawa betonowa klasy C20/25 na bazie cementu, odpowiednio dobranych kruszyw oraz dodatków i domieszek. Produkt przeznaczony do mniejszych prac związanych z wykonywaniem posadzek, wylewania elementów betonowych w budownictwie. Produkt jest mrozoodporny i może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zaprawa betonowa PC 25 przeznaczona jest do wykonywania prac betoniarskich w budownictwie jak np.: wykonywanie posadzek betonowych, wylewanie elementów betonowych szalowanych również ze zbrojeniem stalowym, wylewanie blatów i elementów betonowych, wylewanie murków ogrodzeniowych i kotwienia słupków ogrodzeniowych, napraw niekonstrukcyjnych elementów betonowych, do wykonywania warstw spadkowych itp. W przypadku układania jako posadzka betonowa lub warstwa zespolona z podłożem betonowym należy stosować odpowiednie warstwy sczepne Murexin, np. Repol HS 1. W przypadku wykonywania posadzek betonowych zespolonych z podłożem minimalna grubość warstwy 25 mm; posadzki na warstwie rozdzielającej min. 40 mm grubości lub na warstwie termoizolacji min. 45 mm grubości.


Zużycie: ok. 20 kg /1m² /1cm grubości warstwy

   
Info-Box
 Karta Techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki
25 kg PS 1 szt.,1 paleta = 48 szt. 12481

AKTUALNOŚCI