Home > SERWIS > Rysunki Techniczne
Murexin AG

 Rysunki techniczne

  1. Pomieszczenia mokre    
  2. Balkony i tarasy    
  3. Szczeliny dylatacyjne    
  4. Baseny kąpielowe    
  5. Zbiorniki na wodę    
  6. Renowacja starego budownictwa    
  7. Naprawa konstrukcji betonowych – System Repol    
  8. Posadzki epoksydowe    
  9. Izolacje budowlane    

 

 

 

 

 

 

 

 Rysunki dostępne są w formacie pdf i dwg.

Powyższe rysunki stanowią własność Murexin Polska sp. z o.o. w Warszawie. Murexin Polska sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie w/w rysunków w projektach budowlanych, z  zastrzeżeniem swojego wyłącznego prawa do zmiany zawartych w nich rozwiązań systemowych oraz materiałów zastosowanych w tych rozwiązaniach.Jakakolwiek elektroniczna obróbka obrazów (wycinanie, częściowe kopiowanie, itp.) bez podania nazwy twórcy rysunków tzn.: Murexin Polska sp. z o.o. jest zabroniona.