Home > PRODUKTY > Technika klejenia płytek i kamienia
Murexin AG
Preparat gruntujący D1  Voranstrich D1 

Wysokojakościowa, szybkoschnąca, bezrozpuszczalnikowa dyspersja żywic syntetycz­nych, o bardzo dobrej penetracji - stosowana jako podkład gruntujący w przypadku chłonnych podłoży jak: cementowe podkłady podłogowe - przed wylewaniem lub szpachlowaniem ce­mentowymi masami samopoziomującymi Murexin lub przed układaniem paroprzepuszczalnych wykładzin podłogowych. Polepsza przyczepność, wyrównuje nasiąkliwość podłoża i dzięki temu zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu mas samopoziomujących lub klejów Murexin. Produkt można rozcieńczać z wodą od 1 :1 do 1 : 3. GIS kod: D1. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  Zużycie: od ok. 0,1 kg/m² rozcieńczonego preparatu
Info-Box

Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
Atest higieniczny

5 kg KKA 1 szt., 1 pal.=84 szt. 0 6156 4
10 kg KKA 1 szt., 1 pal.=42 szt. 0 6335 3
200 kg KFA 1 szt., 1 pal.=2 szt. 1 6314 8