Home > PRODUKTY > Technika klejenia płytek i kamienia
Murexin AG
Żywica epoksydowa bezrozpuszczalnikowa EP 70 BM  Epoxy Basisharz EP 70 BM

Modyfikowany, dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy system ciekłych, nie­wypełnionych, reakcyjnych żywic epoksydowych w kolorze żółto transparentnym. Utwardza się bezskurczowo, również w grubszych warstwach, wytwarzając ciągłą, bardzo wytrzymałą mechanicznie powłokę. Nie wytwarza naprężeń w podłożu. Słu­ży do gruntowania, impregnowania, wyrównywania, wykonywania przemysłowych posadzek użytkowych o wysokim stopniu odporności chemicznej, klejenia pęknięć w betonie, wykonywania zapraw epoksydowych (po zmieszaniu z piaskiem kwar­cowym). Może być nakładana na surowe płyty betonowe; cementowe, anhydrytowe i asfaltowe podkłady podłogowe; płyty stalowe, wiórowe, kamienne i lastrikowe, itp. Pod cementowe masy wyrównujące w systemie klejenia wykładzin podłogowych lub pod reakcyjne kleje poliuretanowe w systemach klejenia parkietów. Służy do wyko­nywania bariery paroszczelnej na cementowych podkładach podłogowych o wilgo­ci resztkowej do 4,0% wg CM (bez ogrzewania podłogowego). EP70 utwardza się w ciągu ok. 24 godzin. GIS kod: RU1. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  Zużycie:
od ok. 0,3 kg/m² jako podkład gruntujący
od ok. 0,45-0,6 kg/m² jako bariera paroszczelna dla wilgoci resztkowej do 6,0% wg CM
od ok. 0,7 kg/m² jako warstwa szpachlowa
Info-Box
Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
   - Komponent A
    -  Komponent B
 Deklaracja właściwości użytkowych
Atest higieniczny
4,5 kg EH komplet  
3 kg BLE 1 szt., 1 pal.=80 szt., komp. A 0 6341 4
1,5 kg BKA 1 szt., 1 pal.=198 szt., komp. B 0 6345 2
600 kg EH komplet  
2 x 200 kg BFA 1 szt., 1 pal.=2 szt., komp. A 1 7482 0
200 kg BFA 1 szt., 1 pal.=2 szt., komp. B 0 7483 0
30 kg EH komplet  
20 kg BLE 1 szt., 1 pal.=16 szt., komp. A 0 7645 2
10 kg BLE 1 szt., 1 pal.=42 szt., komp. B 0 7646 9