Home > PRODUKTY > Technika klejenia płytek i kamienia
Murexin AG
Zaprawa uszczelniająca  DF 2K
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, nieprzepuszczająca wody i paroprzepusz­czalna, odporna na promieniowanie ultrafioletowe zaprawa uszczelniająca. Stanowi trwale elastyczne - bez rys i spękań w przedziale temperatur od -30°C do +80°C -bezspoinowe uszczelnienie przed układaniem płytek ceramicznych na elewacjach, tarasach, w zbiornikach wodnych i basenach. Zalecana grubość warstwy - 2 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
  Zużycie: ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
Info-Box

Karta Techniczna
 Karty Charakterystyki       
   -komponent A           
   -komponent B 
Atest higieniczny          

Deklaracja właściwości użytkowych

9 kg zestaw KE+PS 1 szt., 1 pal.=33 szt. 0 4005 8
18 kg zestaw KE+PS 1 szt., 1 pal.=24 szt. 0 4006 5
37,5 kg zestaw KE+PS 1 szt., 1 pal.=12 szt. 0 5692 9