Home > PRODUKTY > Technika klejenia płytek i kamienia
Murexin AG
Zaprawa klejąca Standard KMG 15

Cementowa zaprawa klejowa normalnie wiążąca o zmniejszonym spływie. Modyfikowana polimerami, wodo- i mrozoodporna. Zaprawa przeznaczona do klejenia ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych metodą cienkowarstwową o grubości warstwy do ok. 5 mm na nieodkształcalnym podłożu mineralnym. Do klejenia typowych nasiąkliwych ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych, glazury, terakoty, płytek z kamienia niepodatnego na przebarwieni, twardych płyt styropianowych, styroduru. Do klejenia płytek wyłącznie na jastrychach nieogrzewanych i na podłożach nieodkształcalnych oraz w miejscach nie narażonych na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

  Zużycie: 1,5-3,5 kg/m² w zależności od rodzaju płytek i podłoża
Maksymalna grubość warstwy:
5 mm
Info-Box

Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
 Atest higieniczny
Deklaracja właściwości użytkowych

25 kg PS 1 szt., 1 pal. = 48 szt.