Home > PRODUKTY > Technika klejenia płytek i kamienia
Murexin AG
 
Zaprawa klejąca Specjal KMG 25

Modyfikowana polimerami, wiążąca hydraulicznie, tiksotropowa, o wydłużonym czasie otwartym, na bazie cementów szarych, cienkowarstwowa zaprawa klejąca do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Wodo- i mrozoodporna. Do klejenia okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, kamionki, gresowych, płytek kamiennych niewrażliwych na przebarwienia oraz cementowych. Może być stosowana do przyklejania styropianu i styroduru, może być używana do murowania lekkich ścianek działowych z suporeksu. Służy do klejenia okładzin na podłożach betonowych, betonie lekkim, murach ceglanych, tynkach wapienno-cementowych, tynkach cementowych, tynkach gipsowych, bloczkach z betonu lekkiego, bloczkach gipsowych, nieogrzewanych jastrychach cementowych i anhydrytowych, sztywno zamocowanych płytach gipsowo-kartonowych oraz płytach włóknistych, jak również uszczelnieniach podpłytowych Murexin w pomieszczeniach mokrych takich jak: łazienki, toalety, natryski. Może być stosowana w pomieszczeniach poddawanych zwiększonym obciążeniom mechanicznym.

  Zużycie: ok. 3 kg/m²
Info-Box

Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
Deklaracja właściwości użytkowych
 Atest higieniczny

25 kg PS 1 szt., 1 pal. = 48 szt.