Home > PRODUKTY > Technika klejenia płytek i kamienia
Murexin AG
Szybkowiążąca zaprawa klejąca SK15 Reparaturmortel SK 15

Szybkowiążąca (ok. 90 min.), specjalna zaprawa klejowa do cienkowarstwowego układania płytek ceramicznych. Do mocowania pojedynczych płytek, jako naprawa miejscowa oraz do mocowania płytek na powierzchniach, które mają być szybko oddane do użytku. Można również mieszać ją z normalnymi zaprawami klejowymi w celu skrócenia ich czasu wiązania. Nadaje się zarówno na typowe podłoża, jak i na podłoża krytyczne. Grubość warstwy: 4 - 10 mm.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  Zużycie: ok. 3 kg/m² zależnie od rodzaju płytek
Info-Box
Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
 Deklaracja właściwości użytkowych
Atest higieniczny
15 kg PS 1 szt., 1 pal. = 54 szt. 1 1730 9