Home > PRODUKTY > Technika klejenia płytek i kamienia
Murexin AG
Fuga do kostki brukowej PF 30  Pflasterfuge PF 30

Mineralna, gotowa do użycia (nie dodawać wody) fuga do spoinowania okładzin z kostki brukowej oraz kamienia naturalnego. Posiada właściwości drenażowe jest wodo- i mrozoodporna oraz odporna na środki odladzające. Do fugowania powierzch -ni chodników, nawierzchni drogowych, placów na podbudowie piaskowej.

  Zużycie: ustalić na podstawie próby
Info-Box
Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
 Deklaracja Zgodności
Atest higieniczny
25 kg natur KE 1 szt., 1 pal.=24 szt. 0 1796 5