Home > PRODUKTY > Technika klejenia płytek i kamienia
Murexin AG
 Fuga Extrem FME 80
Fuga Extrem FME 80  Fugenmörtel Extrem FME 80 

Proszkowa, wodo- i mrozoodporna, o małej nasiąkliwości i chemicznej wytrzymałości fuga do spoinowania okładzin ceramicznych na podłogach i ścianach.
Do spoinowania okładzin ceramicznych o fugach o szerokości do 10 mm, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Fuga przeznaczona do stosowania w basenach, basenach termalnych, basenach z wodą morską i solankową, kuchniach, myjniach samochodowych, balkonach, tarasach, w pomieszczeniach przemysłowych, handlowych i gospodarczych.
Badana zgodnie z ÖNORM B5014 pod kątem dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną.

  Zużycie: ok. 0,5 kg/m² w zależności od formatu płytki i szerokości fugi
Info-Box
 Karta techniczna
Karta charakterystyki
Atest Higieniczny 
20 kg szara PS 1 szt., 1 pal.=54 szt. 1 4126
20 kg biała PS 1 szt., 1 pal.=54 szt. 1 4127
20 kg srebrnoszara PS 1 szt., 1 pal.=54 szt. 1 4128