Home > PRODUKTY > Systemy klejenia parkietow
Murexin AG

Grunt głębokopenetrujący D7  Tiefengrund D7

Głębokopenetrujący podkład gruntujący, na bazie bezrozpuszczalnikowych dyspersji żywic sztucznych, całkowicie nieemisyjny wg EC1 PLUS - do stosowania na mocno chłonnych cementowych podkładach podłogowych przed wylewaniem lub szpachlo­waniem wyrównującymi masami Murexin. Na anhydrytowych i gipsowych podkładach podłogowych - jako podkład gruntujący przed układaniem wykładzin. Na wszystkich cementowych, anhydrytowych i gipsowych podkładach podłogowych - przed układaniem parkietów z użyciem klejów na bazie żywic sztucznych (np.: X-Bond MS 511, LE 555, itp.). Wyrównuje nasiąkliwość i powierzchniowo zwiększa jakość podłoża zapewniając dobrą sczepność dla następnych warstw. GIS kod: D1. Do stosowania wewnątrz budynków.
  Zużycie: 0,12 - 0,15 kg/m²
Info-Box

 Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
 Atest Higieniczny 

10 kg KKA 1 szt., 1 pal.=42 szt. 1 0836