Home > PRODUKTY > Systemy klejenia parkietow
Murexin AG

Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy PU 5 Express  Voranstrich PU 5 Express

Szybkoschnący, niezawierający wody i rozpuszczalników, jednoskładnikowy preparat gruntujący na bazie żywicy poliuretanowej przeznaczony do gruntowania bardzo chłonnych i pylących jastrychów przed użyciem klejów poliuretanowych do parkietów (PU), klejów MS oraz klejów do płytek. Do odcięcia podwyższonej wilgoci szczątkowej do max 3,5% CM w jastrychach cementowych (bez ogrzewania podłogowego). Grunt nadaje się do gruntowania podłoży przy ogrzewaniu podłogowym oraz na podłogi obciążone kółkami krzeseł. Do stosowania wewnątrz budynków.
  Zużycie:
- jako grunt: ok. 100-150 g/m²
- jako odcięcie wilgoci szczątkowej: ok. 350-400 g/m²
Czas schnięcia:
- jako grunt: ok. 2 godz.
- jako odcięcie wilgoci szczątkowej: ok. 12 godz.
Info-Box

Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
Atest Higieniczny

11 kg KKA 1 pal.=42 szt.  1 6054