Home > PRODUKTY > Systemy klejenia parkietow
Murexin AG
Aqua wypełniacz do spoin AV 10
Wodny preparat przeznaczony do wypełniania i szpachlowania szczelin, spoin, rys i fug w parkie­tach, wszelkich podłogach drewnianych, jak również wszelkich powierzchniach drewnianych. Do mieszania z pyłem drzewnym. Nie stosować do bruku drewniane­go i podłóg z dyli drewnianych. Produkt na bazie wody. Do stosowania wewnątrz budynków.
  Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 20 m²
Info-Box

Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
Atest higieniczny
10 l KKA 1 szt., 1 pal.=42 szt. 1 1240 2