Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
2K Standard
Izolacja bitumiczna 2K Standard  Dickbeschichtung 2K Standard

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona włóknami, mostkująca rysy, modyfikowana polimerami bitumiczna masa izolacyjna. Spełnia wymagania normy EN 15814. do wykonywania powłok izolacyjnych pionowych oraz poziomych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowy - do uszczelniania i zabezpieczania budynków przed wilgocią, wodą gruntową oraz wodą okresowo i krótkotrwale napierającą. Do wykonywania powłok izolacyjnych w obszarze styku ścian z gruntem, fundamentów, piwnic, garaży podziemnych, balkonów, tarasów, tuneli i zbiorników. Do przyklejania płyt XPS na wcześniej wykonanej powłoce izolacyjnej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  Zużycie: ok. 5-6 kg/m² na warstwę w zależności od obciążenia
             ok. 2-3 kg/m² do klejenia płyt izolacyjnych
Kontynuacja prac: po ok. 24 godz.
Info-Box
Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
    
- Komponent A
     - Komponent B
 Deklaracja właściwości użytkowych
Atest higieniczny
32 kg KE 1 szt., 1 pal.=12 szt. 1 5400