Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
Impregnat epoksydowy rozpuszczalnikowy Repol EP 1  Epoxyimprägnierung Repol EP 1

Dwukomponentowy, zawierający rozpuszczalniki system żywic epoksydowych, przeznaczony do impregnowania i lakierowania powierzchni betonowych, gipsowych i jastrychów. Do wykonywania niepiaszczących i niepylących posadzek w pomiesz­czeniach o małym i średnim natężeniu ruchu oraz o małych obciążeniach mechanicz­nych. Składniki mieszać ze sobą w proporcjach wagowych: komp. A: komp. B = 1 :1. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  Zużycie:
0,1 - 0,2 l/m2 na każdą warstwę, w zależności od chłonności podłoża (zaleca się stosowanie od 1 do 3 warstw)
Info-Box
Karta Techniczna
Karty Charakterystyki
     - Komponent A
     - Komponent B
 Deklaracja Zgodności
Atest higieniczny
10 l EH komplet  
5 l BKA 1 szt., 1 pal.=99 szt., komp. A 1 1692 9
5 l BKA 1 szt., 1 pal.=99 szt., komp. B 1 1693 6