Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
Warstwa sczepna Repol HS 1  Haftschlämme Repol HS 1

Mineralna, jednokomponentowa, modyfikowana polimerami, wodo- i mrozoodporna warstwa sczepna pod zaprawy naprawcze systemu REPOL oraz pod jastrychy związa­ne z podłożem. Dodatek polimerów gwarantuje doskonałą przyczepność do podłoża.

  Zużycie: 1,5-3,0 kg/m²
Info-Box
Karty Techniczne
Karty Charakterystyki
 Deklaracja Zgodności
Atest higieniczny
25 kg PS 1 szt., 1 pal.=48 szt. 1 1230 3