Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
Szpachla drobnoziarnista Repol BK 05  Betonkosmetik Repol BK 05

Mineralna, modyfikowana polimerami, drobnoziarnista, odporna na warunki atmos -feryczne, szybkowiążąca masa szpachlowa do ostatecznego wygładzania napra­wianych konstrukcji betonowych, prefabrykatów, betonu licowego. Maksymalna grubość warstwy szpachlowej 2 mm.

  Zużycie: ok. 1,4 kg/m²/mm grubości.
Info-Box
Karta Techniczne
Karta Charakterystyki
 Deklaracja właściwości użytkowych
Atest higieniczny
25 kg PS 1 szt., 1 pal.=48 szt. 1 1677 6