Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
Szpachla szara Repol BS 05 G  Betonspachtel Repol BS 05 G

Mineralna, modyfikowana polimerami, zaprawa szpachlowa w kolorze szarym, odporna na warunki atmosferyczne. Do szpachlowania konstrukcji betonowych warstwą o grubości do 5 mm. Do wyrównywania nierówności, naprawiania wykru­szonych krawędzi, wypełniania gniazd żwirowych, zamykania otworów montażo­wych, do napraw betonu licowego.

  Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm grubości.

Info-Box
Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
Deklaracja właściwości użytkowych
Atest higieniczny
25 kg PS 1 szt., 1 pal.=48 szt. 1 1676 6