Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
Zaprawa naprawcza Repol SM 20  Saniermörtel Repol SM 20 

Mineralna, modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza do konstrukcji beto -nowych. Do nakładania ręcznie lub maszynowo warstwą o grubości do 20 mm w jednym cyklu roboczym na powierzchniach poziomych, pionowych oraz sufitach. Przeznaczona do naprawiania konstrukcji betonowych takich jak: płyty balkonowe, prefabrykaty betonowe, elewacje, słupy, belki, podciągi, płyty stropowe, ściany, ściany zbiorników o średniej wytrzymałości na ściskanie.

  Zużycie: ok. 2,0 kg/m²/mm grubości.
Info-Box
Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
Deklaracja właściwości użytkowych
 Deklaracja Zgodności
Atest higieniczny
30 kg PS 1 szt., 1 pal.=48 szt. 1 1482 6