Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
Domieszka do jastrychów Express X3
Płynna domieszka o silnym działaniu plastyfikującym oraz napowietrzającym i przy­śpieszającym wiązanie jastrychów. Na jastrychach z domieszką Estrich Express X3 można układać następne warstwy posadzkowe szybciej niż przy zwykłych jastry­chach. Do wykonywania jastrychów pływających, związanych oraz ogrzewanych w obiektach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Po 7 dniach od wykonania wilgotność jastrychu jest poniżej 3%. Do stosowania wewnątrz budynków.
  Dozowanie: 0,65 kg Domieszki X3 na 25 kg cementu
Zużycie: ok. 7 - 8 kg/m³ jastrychu
Info-Box
Karty Techniczne
Karty Charakterystyki
5 kg KKA 1 szt., 1 pal.=84 szt. 1 7061 7
25 kg KKA 1 szt., 1 pal.=24 szt. 0 7061 0
200 kg KFA 1 szt., 1 pal.=2 szt. 2 7061 4