Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
Preparat napowietrzający beton XF 4
Bezchlorkowa domieszka do betonu wytwarzająca mikroskopijne pęcherzyki powie -trza. Poprawia urabialność, zapobiega sedymentacji i rozwarstwianiu się mieszanki. Do stosowania w budownictwie drogowym, do budowy wiaduktów, mostów, posa­dzek przemysłowych oraz do stosowania w betonie towarowym podczas długich transportów. Do wykonywania betonów pracujących w klasie ekspozycji XF4.
  Zużycie: 0,2 - 0,8 wagi cementu.
Info-Box
Karty Techniczne
Karty Charakterystyki
1 kg KFL 6 szt./karton, 1 pal.=378 szt. 0 0464 6
5 kg KKA 1 szt., 1 pal.=84 szt. 0 0443 1
25 kg KKA 1 szt., 1 pal.=24 szt. 0 0442 4