Home > SERWIS > Rysunki Techniczne
Murexin AG

Rysunki techniczne >> powrót do menu głównego

3.Szczeliny dylatacyjne
1-30 - Szczelina dylatacyjna - Pojedyncza taśma uszczelniająca  
1-31 - Szczelina dylatacyjna - Podwójna taśma uszczelniająca   

Potrzebujesz rysunki w programie AutoCad?

Tak, potrzebuję >> kliknij tutaj autoCAD

Powyższe rysunki stanowią własność Murexin Polska sp. z o.o. w Warszawie. Murexin Polska sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie w/w rysunków w projektach budowlanych,z zastrzeżeniem swojego wyłącznego prawa do zmiany zawartych w nich rozwiązań systemowych oraz materiałów zastosowanych w tych rozwiązaniach.Jakakolwiek elektroniczna obróbka obrazów (wycinanie, częściowe kopiowanie, itp.) bez podania nazwy twórcy rysunków tzn.: Murexin Polska sp. z o.o. jest zabroniona.