Home > SERWIS > Rysunki Techniczne
Murexin AG

Rysunki techniczne >> powrót do menu głównego

4.Baseny kąpielowe
1-40 - Niecka basenowa - Przekrój poprzeczny
1-41-1 - Baseny - Połączenie dna i ściany niecki  
1-42-1 - Baseny - Głowica niecki basenu - rynna przelewowa typ fiński  
1-41-2 - Baseny solankowe i termalne -  Połączenie dna i ściany niecki  
1-42-2 - Baseny solankowe i termalne - Głowica niecki basenu - rynna przelewowa typ fiński    
1-43 - Baseny - Szczelina dylatacyjna
1-44 - Baseny - Szczelina dylatacyjna - podwójna taśma uszczelniająca
1-45 - Baseny - połączenie plaży ze ścianą
1-46 - Baseny - Uszczelnienie przepustu ze ścianą
1-47 - Baseny - Ogrzewanie podłogowe

Potrzebujesz rysunki w programie AutoCad?

Tak, potrzebuję >> kliknij tutaj autoCAD

Powyższe rysunki stanowią własność Murexin Polska sp. z o.o. w Warszawie. Murexin Polska sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie w/w rysunków w projektach budowlanych,z zastrzeżeniem swojego wyłącznego prawa do zmiany zawartych w nich rozwiązań systemowych oraz materiałów zastosowanych w tych rozwiązaniach.Jakakolwiek elektroniczna obróbka obrazów (wycinanie, częściowe kopiowanie, itp.) bez podania nazwy twórcy rysunków tzn.: Murexin Polska sp. z o.o. jest zabroniona.