Home > SERWIS > Rysunki Techniczne
Murexin AG

Rysunki techniczne >> powrót do menu głównego

6.Renowacja starego budownictwa
1-60 - Renowacja starego budownictwa - Przepona pozioma oraz tynk renowacyjny
1-61 - Renowacja starego budownictwa - Przepona pozioma - wanna wodoszczelna oraz tynk renowacyjny
1-62 - Renowacja starego budownictwa - Izolacja ścian zewnętrznych
1-63 - Renowacja starego budownictwa - Połączenie ściany z ławą fundamentowa
1-64 - Renowacja starego budownictwa - Cokół budynku - płytki klinkierowe
1-65 - Renowacja starego budownictwa - Przepona pozioma w murze grubym

Potrzebujesz rysunki w programie AutoCad?

Tak, potrzebuję >> kliknij tutaj autoCAD

Powyższe rysunki stanowią własność Murexin Polska sp. z o.o. w Warszawie. Murexin Polska sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie w/w rysunków w projektach budowlanych,z zastrzeżeniem swojego wyłącznego prawa do zmiany zawartych w nich rozwiązań systemowych oraz materiałów zastosowanych w tych rozwiązaniach.Jakakolwiek elektroniczna obróbka obrazów (wycinanie, częściowe kopiowanie, itp.) bez podania nazwy twórcy rysunków tzn.: Murexin Polska sp. z o.o. jest zabroniona.