Home > SERWIS > Rysunki Techniczne
Murexin AG

Rysunki techniczne >> powrót do menu głównego

8.Posadzki epoksydowe
1-81 - Posadzka z żywicy epoksydowej EP3
1-82 - Posadzka z żywicy epoksydowej nawierzchnia OBIEKT
1-83 - Posadzka z żywicy epoksydowej - podłoże po frezowaniu
1-84 - Posadzka antyelektrostatyczna
1-85 - Naprawa uszkodzonych żelbetowych stopni klatki schodowej
1-86 - Posadzka z żywicy poliuretanowej PU 30
1-87 - Sposób wypełniania szczelin dylatacyjnych

Potrzebujesz rysunki w programie AutoCad?

Tak, potrzebuję >> kliknij tutaj autoCAD

Powyższe rysunki stanowią własność Murexin Polska sp. z o.o. w Warszawie. Murexin Polska sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie w/w rysunków w projektach budowlanych,z zastrzeżeniem swojego wyłącznego prawa do zmiany zawartych w nich rozwiązań systemowych oraz materiałów zastosowanych w tych rozwiązaniach.Jakakolwiek elektroniczna obróbka obrazów (wycinanie, częściowe kopiowanie, itp.) bez podania nazwy twórcy rysunków tzn.: Murexin Polska sp. z o.o. jest zabroniona.