Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
Aqua Sealing AS 1000  Aqua Sealing As 1000

Żywica epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, emulgowana wodą, do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach posadzek oraz ścian. Odporna na oleje napędowe, smary, rozcieńczone kwasy oraz zasady, a także skoncentrowane roztwory soli. Służy do wykonywania cienkowarstwowych powłok na podłożach z betonu, tynkach cementowych, jastrychach cementowych oraz na podłożach z asfaltu w miejscacho małych obciążeniach np.: warsztatu, magazyny, laboratoria, pomieszczenia handlowe oraz wystawowe, klatki schodowe. Na powierzchniach ścian może być alternatywą dla okładzin ceramicznychw pomieszczeniach mokrych..

  Zużycie: ok. 0,15 - 0,20 l/mm² na warstwę (zaleca się wykonać 2 -3 warstwy).
Info-Box

Karta Techniczna
Karty Charakterystyki
     - Komponent A
     - Komponent B
Atest higieniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kg zestaw
baza biała
 
2,5 kg KE 1 szt., 1 pal.=16 szt., komp. A 12 112
0,5 kg BLE 1 szt., 1 pal.=99 szt., komp. B 12 114
       
3 kg zestaw baza transparentna  
2,5 kg KE 1 szt., 1 pal.=16 szt., komp. A
12 113
0,5 kg BLE
1 szt., 1 pal.=99 szt., komp. B
12 114
       
9 kg
zestaw baza biała  
7,5 kg
KE
1 szt., 1 pal.=16 szt., komp. A
12 065
1,5 kg
BLE
1 szt., 1 pal.=99 szt., komp. B 11 481
       
9 kg zestaw
baza transparentna  
7,5 kg KE 1 szt., 1 pal.=16 szt., komp. A 
12 066
1,5 kg BLE
1 szt., 1 pal.=99 szt., komp. B
11 481