Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG

Przepona pozioma IM 55  Mauerwerksspere Injekt IM 55

Preparat hydrofobizujący wewnętrzna strukturę muru. Służy do wykonywania tzw. przepony poziomej w zawilgoconym murze metodą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej. Zapobiega kapilarnemu przemieszczaniu się wody i wilgoci w  wyższe partie murów. Najczęściej przepony poziome wykonywane są w strefie murów piwnicznych lub w strefie cokołu budynku. Do wykonywania poziomych izolacji w murach wewnętrznych oraz murach zewnętrznych budowli wykonanych z cegły ceramicznej, kamienia oraz w murach mieszanych .

  Zużycie: ok. 10 kg/m² przekroju poziomego muru.
Info-Box
Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
 Deklaracja Zgodności
Atest higieniczny
5 l KKA
1 szt., 1 pal.=24 szt. 11991
30 l
ROL
  12097