Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
AP 2000

Preparat gruntujacy AP 2000 Aqua Primer AP 2000

Bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, dwuskładnikowy preparat gruntujacy na bazie żywicy epoksydowej. Posiada bardzo dobra przyczepność na podłożach mineralnych oraz doskonała przyczepność na starszych powłokach. Powłoka odporna na paliwa, oleje, tluszcze, na rozcieńczone lugi, kwasy, skoncentrowane roztwory soli i inne substancje chemiczne. Do stosowania wewnątrz budynków jako grunt i środek polepszający przyczepność do podłoży na na bazie cementu, anhydrytowych i magnezjowych.

  Zużycie: ok. 0,3 kg/1m² zależnie od chłonności (zalecane nałożenie w 1 warstwie)
Info-Box
Karta Techniczna
Karty Charakterystyki
     - Komponent A
     - Komponent B 
15 kg EH komplet  
10 kg KE

1 szt., 1 paleta = 24 szt. Komp. A

1 1760

5 kg BLE

1 szt., 1 paleta = 72 szt. Komp. B

1 1761