Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
Żywica epoksydowa Express EP 90

Żywica epoksydowa Express EP 90 Epoxy Expressharz EP 90

Bezrozpuszczalnikowy, przezroczysty, modyfikowany, dwuskładnikowy system utwardzający na bazie żywicy epoksydowej. Utwardza się bezskurczowo. Odporny na udar, kredowanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania jako grunt pod powłoki epoksydowe lub poliuretanowe oraz jako grunt i spoiwo do zapraw żywicznych, a także jako środek wiążący przy tworzeniu warstw wyrównawczych.

  Zużycie: do gruntowania: ok. 0,3 kg/m2
do nakładania warstwy kontaktowej: ok. 0,7 kg/m2/mm
do zaprawy gruboziarnistej: ok. 0,3 kg/m2/mm
Info-Box

Karta Techniczna 
Karta Charakterystyki
     - Komponent A
     - Komponent B 
4,5 kg EH komplet  
3 kg BKA 1 szt., 1 pal.=80 szt., komp. A 1 4095
1,5 kg BKA 1 szt., 1 pal.=198 szt., komp. B 1 4096