Home > PRODUKTY > Technika klejenia płytek i kamienia
Murexin AG

Posadzka cementowa PC 80
Mineralna, mrozoodporna zaprawa cementowa na bazie spoiw hydraulicznych, polimerów oraz wypełniaczy mineralnych przeznaczona do ręcznego oraz maszynowego wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem, na warstwie rozdzielającej, na warstwie
termoizolacyjnej i na ogrzewaniu podłogowym.
Do wykonywania podkładów podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności
publicznej, kotłowniach, piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, na tarasach i balkonach (pod warunkiem wykonania na nich izolacji). Do użycia pod okładziny ceramiczne, wykładziny PVC i dywanowe oraz panele. Posiada obniżony skurcz. Po ok.  24 godzinach może być obciążana ruchem pieszym. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zakres grubości: 12 - 80 mm.

Wytrzymałość na ściskanie: C20  (zgodnie z PN-EN 13813)
Wytrzymałość na zginanie: F5  zgodnie z PN-EN 13813
Odporność na ścieranie: A22  zgodnie z PN-EN 13813
  Zużycie: ok. 20 kg /1m² /1cm grubości warstwy
Info-Box

Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
Deklaracja właściwości użytkowych
Atest higieniczny

 

25 kg PS 1 szt., 1 pal.=48 szt. 1 1429 1