Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
Emulsja sczepna HE 20

Uniwersalna, odporna na alkalia, polimerowa emulsja poprawiająca przyczepność świeżego betonu do starych podłoży betonowych, zmniejszająca wnikanie wody, zwiększająca wytrzymałość i redukująca naprężenia poprzez zwiększenie elastyczności zaprawy. Do użycia jako dodatek do cementu i zapraw, jako grunt i jako warstwa sczepna do mas szpachlowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 
Zużycie: od ok. 20% w stosunku do wody zarobowej (zależnie od zastosowania podłoża)
Temperatura obróbki: od +5 do +30 st. C
Info-Box

Karta Techniczna

Karta charakterystyki

       
5 kg KKA 1 szt., 1 pal.=84 szt. 0 0445 5
25 kg
KKA 1 szt., 1 pal.=24 szt.
0 0465 5