Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
2k bf
Powłoka izolacyjna 2K BF  Bauwerksabdichtung 2K BF

Dwuskładnikowa, pozbawiona substancji bitumicznych, bezrozpuszczalnikowa, mostkująca rysy masa izolacyjna o wysokiej elastyczności. Spełnia wymagania obowiązujących norm dotyczących mineralnych powłok izolacyjnych. Powłoka przeznaczona do wykonywania pionowych warstw izolacyjnych na podłożach mineralnych na zewnętrznych ścianach piwnic, fundamentach oraz do przyklejania płyt XPS. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  Zużycie:  3-4 kg/m² (w zależności od obciążenia)
Temperatura obróbki: od + 5°C do +35°C
Możliwość prowadzenia dalszych prac: po ok. 24 godz.
Info-Box
Karta Techniczna
Karta charakterystyki
komp A
komp B
25 kg komplet
KHO+PS
   
12,5 kg komponent A
 KHO  1 paleta = 12 szt.  1 4985
12,5 kg komponent B  PS  1 paleta = 54 szt.  1 4986