Home > PRODUKTY > Systemy powlok zywicznych
Murexin AG
Żywica epoksydowa GH 50

Żywica epoksydowa GH 50 Epoxy Grundierharz GH 50

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości, bezrozpuszczalnikowa, niskoemisyjna, przeznaczona do uniwersalnego stosowania w budownictwie: do gruntowania i wygładzania podłoży, do zamykania pęknięć i rys w podłożach, do zalewania ubytków, do podlewania fundamentów maszyn i słupów, do odcięcia podwyższonej wilgoci szczątkowej. Po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym może być użyta do wykonywania zapraw oraz szpachlówek epoksydowych o różnej konsystencji. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  Zużycie:
- jako grunt: ok. 0,3 kg/m2 na warstwę
- jako szpachlówka: ok. 0,7 kg/m2/mm grubości warstwy
- jako zaprawa: ok. 0,3 kg/m2/mm grubości warstwy
Czas obróbki: ok. 25-30 minut (w temp. 20°C)
Temperatura obróbki: od +5°C do +30°C
Info-Box


Karta Techniczna 
Karty charakterystyki
komp. A
komp. B
Deklaracja właściwości użytkowych

5 kg   komplet  
4 kg BLE 1 szt., 1 paleta = 42 szt., komp. A 1 5488
1 kg BKA 1 szt., 1 paleta = 198 szt., komp. B 1 5489
30 kg   komplet  
24 kg BLE 1 szt., 1 paleta = 16 szt., komp. A 1 4804
6 kg BKA 1 szt., 1 paleta = 42 szt., komp. B 1 4805