Home > PRODUKTY > Systemy klejenia parkietow
Murexin AG
MS-A58
Specjalny grunt X-Bond MS-A58 Spezial Grundierung X-Bond MS-A 58
Specjalny grunt na bazie silanu, niezawierający rozpuszczalnika i wody. Przeznaczony do odcinania wilgoci szczątkowej do 6,0% CM w jastrychach cementowych i betonie.  Do stosowania wewnątrz budynków.
  Zużycie:
- przy odcięciu wilgoci szczątkowej do 4% (paca zębata A3): ok. 0,55-0,65 kg/m2
- przy odcięciu wilgoci szczątkowej do 6% (paca zębata S1): ok 1,0-1,1 kg/m2
Czas schnięcia:
ok. 4-6 godzin
Info-Box
Karty Techniczne
Karty Charakterystyki
7 kg KE 1 paleta = 39 szt. 1 5641