Skip to content

Masa szpachlowa biała Repol BS 10 W

  • mrozoodporna
  • o bardzo dobrej przyczepności do podłoża
  • dyfuzyjna

Mineralna, modyfikowana polimerami, odporna na warunki
atmosferyczne, mrozoodporna, biała zaprawa szpachlowa PCC do naprawy konstrukcji betonowych nie obciążonych statycznie (klasa R2). Po zmieszaniu z szarą masą szpachlową Repol BS 05 G istnieje możliwość dopaso-wania barwy zaprawy szpachlowej do koloru naprawianego podłoża.
Zaprawa przeznaczona do powierzchniowej naprawy uszkodzonych konstrukcji betonowych i żelbetowych. Do szpachlowania, wyrównywania nierówności, naprawy wykruszonych krawędzi, szpachlowania gniazd żwirowych, zamykania otworów montażowych w prefabrykatach, do napraw betonu licowego warstwą o grubości do 5 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.