Systemy hydroizolacji

Samoprzylepna hydroizolacja bitumiczna SK 100

  • gotowa hydroizolacja w rolce, natychmiastowa wodoszczelność po przyklejeniu
  • samoprzylepna
  • klejona na zimno do podłoża
  • mostkujaca rysy
  • jednolita grubość warstwy

SK 100 jest gotową samoprzylepną, paroszczelną membraną bitumiczną do wykonywania hydroizolacji budynków. Membrana jest klejona na zimno do podłoża. Złożona jest z masy bitumiczno-kauczukowej laminowanej z folią HDPE. Membrana jest elastyczna i po przyklejeniu do podłoża natychmiast wodoszczelna i odporna na deszcz. Membrana z obydwu stron jest podwójnie samoprzylepna co zapewnia lepsze sklejenie na zakładach membrany. Membrana bitumiczna SK 100 przeznaczona jest do wyko-nywania hydroizolacji zewnętrznych budynków (hydroizolacja pionowa i pozioma budynków), a także tarasów w układzie odwróconym z pokryciem roślinnością lub warstwą kruszywa.