Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj Ochrona danych osobowych.

Systemy naprawy betonu i wykonywania jastrychu

Zaprawa naprawcza Repol SM 40

  • uziarnienie do 4 mm
  • wysoka przyczepność
  • modyfikowana polimerami
  • grubość warstwy do 40 mm

Jednoskładnikowa, mineralna, modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza o wysokiej przyczepności do betonu. Repol SM 40 jest zaprawą naprawczą bezchlorkową o niskiej zawartości chromianów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Repol SM 40 moŜna układać ręcznie, warstwą o grubości do 40 mm w jednym cyklu roboczym na powierzchniach pionowych i poziomych. Przeznaczona jest do naprawiania i reprofilacji Ŝelbetowych konstrukcji o wysokiej wytrzymałości na ściskanie takich jak: płyty balkonowe, prefabrykaty betonowe, elewacje, słupy, belki, podciągi, płyty stropowe, ściany zbiorników, konstrukcje mostowe.

Zużycie
ok. 2,0 kg na mm / m²