Skip to content

Zaprawa uszczelniająca DF 2K

  • dwuskładnikowa
  • elastyczna w niskich temperaturach
  • wodoszczelna
  • spełnia wymagania normy EN 14891
  • odporna na promieniowanie UV

Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana polimerami, wiążąca hydraulicznie, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca do wykonywania bezspoinowych, wodoszczelnych powłok izolacyjnych. Trwale elastyczna, nawet w niskich temperaturach, wodoszczelna, paroprzepuszczalna, odporna na promieniowanie UV, posiada zdolność mostkowania rys w podłożu. Przeznaczona do wykonywania wodoszczelnych, bezspoinowych powłok uszczelniających pod okładzinami ceramicznymi w łazienkach, natryskach, łaźniach, pomieszczeniach przemysłowych obciążonych wodą, balkonach, tarasach, zbiornikach na wodę, basenach oraz powierzchniach narażonych na gwałtowne zmiany temperaturowe i elewacjach. Stanowi doskonałą warstwę ochronną dla betonu oraz żelbetonu. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Spełnia wymagania normy DIN 18534 „Uszczelnienia pomieszczeń wewnętrznych” w klasie obciążenia wodą W0-I do W3-I (w przypadku W3-I bez dodatkowego obciążenia chemicznego). Spełnia wymagania DIN 18531-5 (balkony, loggie) i DIN 18535 (Baseny i zbiorniki), wymagania normy PN-EN 14891 oraz ÖNORM B 3407 W1-W6.

Zużycie

ok. 1,5 kg/m²/mm grubości warstwy (ok. 3,0 kg/m² przy minimalnej grubości warstwy 2 mm)