Skip to content
hintergrund bild

Murexin

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – chcemy Państwu przekazać kilka istotnych informacji:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem, który przetwarza Państwa dane osobowe jest B plus B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modlnicy, adres: 32-085 Modlnica, ul. Studzienki 10, REGON: 350230944, NIP: 6770021811, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000979631, zwaną dalej „B plus B”.

2. Inspektor Ochrony Danych
W przypadku naszej firmy obowiązek powołania Inspektora Danych Osobowych nie występuje. Nie zmienia to faktu, że chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Wystarczy do nas napisać:
Adres korespondencyjny: 32-085 Modlnica, ul. Studzienki 10
Adres e-mail: rodo@bplusb.pl

3. Źródło pochodzenia danych osobowych
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane, które przekazali nam Państwo podczas dotychczasowej współpracy handlowej czy też podczas dokonywania zamówień na produkty Spółki.

4. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do współpracy handlowo-marketingowej, w tym do:

  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z realizacją przez Spółkę dostawy produktów w ramach współpracy handlowej i zawartych umów;
  • wysyłania informacji o promocjach, ofertach handlowych, nowościach produktowych, kontaktowania się z Państwem w celach związanych z działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności za Państwa zgodą poprzez e-mail lub telefon;
  • wysyłania informacji o prowadzonych eventach, organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji marketingowych, w których mogą Państwo brać udział;
  • lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celach archiwalnych (dowodowych), dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Wymóg/dobrowolności podania danych
Aby skorzystać z naszych usług i zawrzeć z nami umowę wymaganym jest aby Pani/Pan podali nam swoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędny warunek jej zawarcia. Konieczność podania danych jest również wymogiem ustawowym (np. przy dokumentacji sprzedaży dokonanej np. fakturą VAT). Dane, o które prosimy obejmują: adres e-mailowy, imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefony. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz przesyłania ofert handlowych, marketingowych.