Skip to content
hintergrund bild

Murexin

Rozporządzenie REACH UE

„REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE. Promuje ono również alternatywne sposoby oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje w celu zmniejszenia liczby badań na zwierzętach. REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko stosowanych w procesach przemysłowych, ale także w naszym codziennym życiu, na przykład w produktach czyszczących, farbach, a także w wyrobach takich jak ubrania, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie to ma wpływ na funkcjonowanie większości firm w całej UE. REACH oznacza rejestrację (Registration), ocenę (Evaluation), autoryzację (Authorisation) i ograniczenie chemikaliów (Restriction of Chemicals). Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r.”*
*źródło
https://echa.europa.eu/pl/regulations/reach/understanding-reach

PRODUKTY POLIURETANOWE
Od sierpnia 2023r. obrót diizocyjanianami, które są składnikiem wszystkich lakierów i klejów na bazie poliuretanu Murexin będzie kontrolowany. Od 24-08-2023 wszyscy użytkownicy produktów poliuretanowych będą zobowiązani do ukończenia kursu szkoleniowego dotyczącego bezpieczeństwa stosowania tego typu produktów niebezpiecznych przed ich wykorzystaniem i odnawiania go co pięć lat. B plus B Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością będąca dystrybutorem produktów Murexin w Polsce udostępnia szkolenie on-line dla wszystkich użytkowników klejów i lakierów poliuretanowych MUREXIN pod linkiem:
https://safeusediisocyanates.eu/pl/samodzielna-e-learning

Lista produktów Murexin zawierających diizocyjaniany:

– Uniwersalny klej 2K PU 330
– Lakier poliuretanowy 2K PU 95
– Uszczelniacz poliuretanowy PU 15
– Grunt poliuretanowy PU 150
– Spoiwo do systemu kamiennego dywanu PU 1K
– Barwny lakier poliuretanowy PU 40
– Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy PU 80
– Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy PU 5 EXPRESS
– Poliuretanowy klej do parkietu PU 560
– Poliuretanowy klej do parkietu PU 566
– Powłoka poliuretanowa PU 300
– Powłoka poliuretanowa PU 400
– inne produkty na bazie poliuretanu

Jeśli masz pytania dotyczące procedury REACH UE i możliwości pobrania szkolenia zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: murexin@bplusb.pl