Skip to content
hintergrund bild

Murexin

Znak firmowy

Odpowiedzialność za treść:

Murexin Polska Sp. z o.o.
ul. Bazarowa 1; 30-742 Kraków
biuro@murexin.pl; Tel.: +48 12 265 01 10
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Krakowie;
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem :
0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199
Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł, wpłacony w całości.