PRODUKTY
Systemy naprawy betonu
i wykonania jastrychu

Systemy jastrychowe i zaprawy specjalne.

Idealnie dopasowane systemy najwyższej jakości są dostępne dla nowych
i remontowanych budynków. Gwarantują szybką i łatwą aplikację
oraz wyjątkowo długą trwałość w najtrudniejszych warunkach:
zaprawy wyrównujące, jastrychy szybkie, uszczelniacze, środki zapobiegające zamarzaniu, powłoki jastrychowe, posadzki przemysłowe, zaprawy specjalne, utwardzacze do podłóg, impregnacje betonu, środki antyadhezyjne,
zaprawy renowacyjne, zaprawy lekkie, renowacja betonu.