Skip to content

Beton PC 25

  • beton klasy C20/25,
  • do wymieszania z wodą,
  • wodo- i mrozoodporna, do stosowania wew. i na zew. budynków,
  • wysokie parametry mechaniczne,
  • EC 1 PLUS

Gotowa, fabrycznie mieszana zaprawa betonowa klasy C20/25 na bazie cementu, odpowiednio dobranych kruszyw oraz dodatków i domieszek. Produkt przeznaczony do mniejszych prac związanych z wykonywaniem posadzek, wylewania elementów betonowych w budownictwie. Produkt jest mrozoodporny i może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Beton PC 25 przeznaczony jest do wykonywania prac betoniarskich w budownictwie jak np.: wykonywanie posadzek betonowych, wylewanie elementów betonowych szalowanych również ze zbrojeniem stalowym, wylewanie blatów i elementów betonowych, wylewanie murków ogrodzeniowych i kotwienia słupków ogrodzeniowych, napraw niekonstrukcyjnych elementów betonowych, do wykonywania warstw spadkowych itp. W przypadku układania jako posadzka betonowa lub warstwa zespolona z podłożem betonowym należy stosować odpowiednie warstwy sczepne Murexin, np. Murexin Repol HS 1.
W przypadku wykonywania posadzek betonowych zespolonych z podłożem minimalna grubość warstwy 25 mm; posadzki na warstwie rozdzielającej min. 40 mm grubości lub na warstwie termoizolacji min. 45 mm grubości.

Zużycie

ok. 20 kg/m²/cm grubości warstwy

Kolor

szary cementowy