Skip to content

BETONPROTEKT RTF

  • zaprawa o szybkim wzroście wytrzymałości,
  • wysoka wytrzymałość na zginanie i ściskanie,
  • ograniczony skurcz,
  • aplikacja w jednej warstwie do 40 mm bez spływu,
  • aplikacja maszynowa

Mikrowzmocniona, tiksotropowa zaprawa naprawcza o kontrolowanym skurczu, chropowata i drobnoziarnista do pionowych i poziomych powierzchni betonowych, z szybkim wzrostem wytrzymałości EN 1504-3: Zaprawa PCC do napraw konstrukcji, klasa R4. Nadaje się do przywracania pierwotnego stanu betonowego elementu konstrukcyjnego (zasada 3, procedury 3.1 zgodnie z EN 1504-9) z ręcznym nakładaniem zaprawy. Jest stosowana do wzmacniania konstrukcji betonowych (Zasada 4, Procedura 4.4 zgodnie z EN 1504-9) w celu zwiększenia przekroju, a tym samym nośności konstrukcji betonowych z dodatkiem zaprawy. Nadaje się do utrzymania lub przywrócenia ochrony zbrojenia (zasada 7, procedury 7.1 i 7.2 wg EN 1504-9), do pogrubienia warstwy ochronnej nad zbrojeniem dodatkową warstwą zaprawy naprawczej lub jako zamiennik zanieczyszczonego lub skarbonatyzowanego betonu. BETONPROTEKT RTF stosuje się do naprawy widocznych uszkodzeń na powierzchni betonu (strefy segregacji, pęknięcia, skorodowany beton itp.), do wyrównywania powierzchni betonowych, przebudowy narożników, schodów, krawędzi itp. Grubość warstwy (jedna aplikacja) to min. 6 do max. 40 mm.

Zużycie

od 18 do 20 kg/m² na każdy cm warstwy

Kolor

szary