Dodatek tiksotropowy do żywic jednokomponentowych SN 1K

  • elastyczny
  • tiksotropowy
  • łatwy do wymieszania

Dodatek tiksotropowy SN 1K jest dodatkiem do żywic poliuretanowych wykorzystywanych jako spoiwo do systemów kamiennego dywanu i powłok poliuretanowych. Nie zawiera azbestu, jest złożony z amorficznego kwasu krzemowego. Kaminny dywan i powłoki poliuretanowe mogą, dzięki wzbogaceniu ich odpowiednią ilością dodatku SN 1K, zostać przygotowane do obróbki na powierzchniach pionowych bez spływania i odpadania.

Zużycie

przy gruntowaniu i mieszaniu żywicy dywanu kamiennego - zalecane 6-8%