Skip to content

Dodatek tiksotropowy do żywic jednokomponentowych SN 1K

  • elastyczny
  • tiksotropowy
  • łatwy do wymieszania

Dodatek tiksotropowy SN 1K jest dodatkiem do żywic poliuretanowych wykorzystywanych jako spoiwo do systemów kamiennego dywanu i powłok poliuretanowych. Nie zawiera azbestu. Jest złożony z amorficznego kwasu krzemowego. Kamienny dywan i powłoki poliuretanowe mogą zostać przygotowane do obróbki na powierzchniach pionowych bez spływania i odpadania dzięki wzbogaceniu ich odpowiednią ilością dodatku SN 1K.

Zużycie

przy gruntowaniu i mieszaniu żywicy dywanu kamiennego - zalecane 6-8%